Contact

Osteopathie Europaweg Zoetermeer

Europaweg 151

2711 EL Zoetermeer

tel: 0628701099

info@osteopathie-zoetermeer.nl

Bereikbaar op: Werkdagen 0800-1800.

Links:

—————————————————————————————————-

De Zorgpraktijk, praktijk voor fysiotherapie en acupunctuur:

http://www.dezorgpraktijk.nl/

—————————————————————————————————-

Fysio Triple A

http://www.fysio-triple-a.nl

—————————————————————————————————–

www.sanjula.nl/   ,  bewegingsstudio,  Belvédèrebos 1D,

2715 VA Zoetermeer.

—————————————————————————————————–

www.pilateszoetermeer.nl,  Pilatesstudio van Sonsbeek.

—————————————————————————————————–

https://www.vi-photography.nl/   Geboortefotografie.
Privacy verklaring:

Osteopathie Denemarkenlaan (onderdeel meerveld osteo) Osteopathie Denemarkenlaan (onderdeel meerveld osteo), gevestigd aan Denemarkenlaan 2, 2711EL Zoetermeer., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.osteopathiedenemarkenlaan.nl Denemarkenlaan 2, 2711EL Zoetermeer.
B. Meerveld is de Functionaris Gegevensbescherming van Osteopathie Denemarkenlaan (onderdeel meerveld osteo) Hij/zij is te bereiken via
info@osteopathiedenemarkenlaan.nl.
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Osteopathie Denemarkenlaan (onderdeel meerveld osteo) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Osteopathie Denemarkenlaan (onderdeel meerveld osteo) verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij
de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@osteopathiedenemarkenlaan.nl,
dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Osteopathie Denemarkenlaan (onderdeel meerveld osteo) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Osteopathie Denemarkenlaan (onderdeel meerveld osteo) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Osteopathie Denemarkenlaan (onderdeel meerveld osteo) neemt niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Osteopathie Denemarkenlaan (onderdeel meerveld osteo)) tussen zit. Osteopathie Denemarkenlaan (onderdeel meerveld osteo) gebruikt de volgende
computerprogramma’s of -systemen: Intramed (declaratie), FAMED (declaratie), Supersaas (agendasysteem).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Osteopathie Denemarkenlaan (onderdeel meerveld osteo) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens tien jaar.
Reden Personalia > Bewaartermijn > tien jaar wettelijk.Delen van persoonsgegevens met derden: tien jaar, wettelijk verplicht.
Osteopathie Denemarkenlaan (onderdeel meerveld osteo) verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Osteopathie Denemarkenlaan (onderdeel meerveld osteo) gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

B. Meerveld